Acupunctuur Shiatsu Veldhoven
Chinese geneeskunde versus westerse geneeskunde.

In dit artikel ga ik de Chinese geneeskunde vergelijken met de westerse geneeskunde. Onder de Chinese geneeskunde valt o.a. acupunctuur, shiatsu, kruidenleer en voeding.

Het lichaam herbergt een energetisch systeem, de meridianen. Het meridianen systeem kan vergeleken worden met de bloedvaten en het zenuwstelsel. De grote slagaders en aders vertakken zich naar de haarvaten. Grote zenuwbanen vertakken zich in kleine zenuwen. De Chinese geneeskunde maakt gebruik het energetisch systeem.

Het energetische systeem bestaat uit:

De hoofdmeridianen (energiebanen) met de acupunctuur punten.
Een netwerk van kleinere of dieper gelegen meridianen zonder acupunctuur punten.
Omdat de hoofdmeridianen acupunctuur punten bevatten zijn ze bruikbaar voor acupunctuur. Shiatsu maakt gebruik van druk en beweging. Hierdoor zijn meer soorten meridianen beïnvloeden dan alleen de hoofdmeridianen. Het meridianen systeem is inmiddels erkent door de WHO ( wereld gezondheid organisatie).

Een verschil is dat de westerse geneeskunde ziekte meetbaar wil maken. Er worden bloedwaarden van verschillende stoffen gemeten. Scans maken zichtbaar wat er in het lichaam zit. Dit alles wordt vertaald naar wat normaal is en wat niet. Hiervoor zijn criteria opgesteld waar iedereen aan moet voldoen. Vallen waarden buiten de norm wordt er met medicijnen geprobeerd om de waardes weer binnen de norm te laten vallen.

De Chinese geneeskunde is niet bezig met meten en zichtbaar maken van het interne van het lichaam. 5000 jaar geleden hadden de mensen geen idee wat er in het lichaam zit. Snijden in lichamen om de binnenkant te bekijken was ongepast. De Chinese geneeskunde is gaan onderzoeken, wat ziekte is. Wat zijn de verschijnselen? En wat ervaar je? Wordt de ziekte ervaren als warm of koud? Is er vermoeidheid of pijn ? Verschuift de pijn of zit de pijn op één plaats? De pijn kan stekend zijn of dof en zeurend? Wat is de emotionele toestand? Dingen als frustratie, verdriet, of een drukke tijd kunnen invloed hebben. Wat betekent dit alles? Door de klachten fysiek en psychisch te rangschikken , wordt er een diagnose gesteld.

De Chinese geneeskunde heeft ook diagnostische middelen. Kijken naar de tong, het voelen van de pols. Er is een hele rij acupunctuur punten op de rug waaraan de gesteldheid is van de interne organen kan worden gevoeld. Ook op de buik is te voelen hoe het met interne organen is gesteld. Evenals in het westen is ook het vraaggesprek (amnese) belangrijk.

De tong is een belangrijk diagnose middel. Het geeft aan waar in het lichaam problemen zijn. De gezonde tong is mooi roze en levendig. Niet te droog en niet te nat. Niet te dun en niet te dik. Niet smal maar ook niet te breed. En er hoort een heel ligt wittig beslag op te zitten. Een pasgeboren baby heeft dit tongbeeld.

Kijk eens naar uw tong. Waarschijnlijk voldoet uw tong niet meer aan bovenstaand beeld. Dit komt omdat we constant met factoren van buitenaf te maken krijgen. Voeding die niet optimaal is. Emotionele gebeurtenissen, ergernissen, ziektes die ons aanvallen (bacteriën en virussen), etcetera. Al deze indrukken en gebeurtenissen hebben invloed op het lichaam waardoor de balans is verstoord. Dit vertaalt zich in een tongbeeld. Ik zal een paar voorbeelden noemen.

De tong kan een rood centrum hebben. Roodheid staat voor warmte in het lichaam. Dit wil niet zeggen dat iemand het warm heeft, deze persoon kan het nog steeds koud hebben. Het midden van de tong geeft de maag weer. Dit wil dus zeggen dat er hitte in de maag is. De symptomen die daarbij horen zijn o.a. branderig gevoel in de maag, veel drinken en het liefst koud drinken. Omdat de maag een bron is van energie voelen deze mensen zich ook vermoeid.

Als de tong gezwollen is wil dit zeggen dat de energie die we krijgen via ons voedsel niet goed wordt omgezet in lichaamsenergie. De onzuiver energie stijgt ook naar de tong waardoor de tong zwelt en vaak is deze tong ook bleek van kleur. Door de onzuivere energie in het lichaam voelen we ons vermoeid.

Het beslag op de tong heeft ook te maken met ziekte. Een dik geel of wit beslag wil zeggen dat er een ziekte is die van buiten het lichaam komt. Het lichaam is ziek geworden doordat we geen goede afweer hadden tegen ziekmakers van buiten af of deze ziek maker was te sterk voor onze afweer.

Zoals u hebt kunnen lezen is de Chinese geneeskunde heel anders dan de Westerse geneeskunde. Beide hebben voor en na delen. Het mooie is dat er in Nederland gebruik kan worden gemaakt van zowel Westerse als Chinese geneeskunde om zich fit en gezond te voelen.

Waar ik u mee kan helpen

Shiatsu